Megmar

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

previous arrow
next arrow
Slider

W dniach 2-5 kwietnia 2019 roku przedstawiciele Megmar wzięli udział w IX Forum Dyskusyjnym „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin” w Tatrzańskiej Łomnicy. Konferencja została zorganizowana przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar". Dyrektor ds. Technicznych Megmar Natalia Maciejewska wraz z Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE GiEK S.A. Wiolettą Starczewską przeprowadziły wspólną prelekcję na temat innowacyjnych technologii biochemicznych zmniejszających emisję SO2 oraz usprawniających pracę instalacji odsiarczania spalin realizowanych metodą wapienno-gipsową.

W Tatrzańskiej Łomnicy obecnych było ok. 200 osób. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci krajowych grup energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, a także przedstawiciele firm dostarczających produkty i usługi dla sektora energetycznego. Zakres tematyczny konferencji obejmował takie zagadnienia jak:

Wymogi prawne w zakresie emisji zanieczyszczeń
Proces inwestycyjny budowy instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin
Problemy eksploatacyjne
Remonty, modernizacje oraz pomiary instalacji oczyszczania spalin
Nowoczesne technologie służące redukcji emisji zanieczyszczeń
Redukcja emisji rtęci
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania.
Gospodarka wodna i analityka chemiczna dot. instalacji oczyszczania spalin.

Dyrektor ds. Technicznych Megmar Natalia Maciejewska wraz z Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE GiEK S.A. Wiolettą Starczewską przeprowadziły wspólną prelekcję na temat innowacyjnych technologii biochemicznych zmniejszających emisję SO2 oraz usprawniających pracę instalacji odsiarczania spalin realizowanych metodą wapienno-gipsową.

- Wyeliminowanie wytrącania osadów twardych w absorberach I.O.S. w znacznym stopniu skraca przestoje planowane i eliminuje przestoje awaryjne Instalacji Odsiarczania Spalin, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie przychodu oraz pozwala na znaczne zwiększenie oszczędności finansowe - mówiła podczas prezentacji Natalia Maciejewska.