Megmar

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

previous arrow
next arrow
Slider

Z początkiem roku Megmar został przyjęty do prestiżowego grona członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. IGEiOŚ jest branżową organizacją samorządu gospodarczego. 

Organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych. Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Reprezentujemy interesy członków na rynkach zagranicznych.

Walne Zgromadzenie Założycielskie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska odbyło się w październiku 1992r., zaś w sądzie organizacja zarejestrowana została w marcu 1993 r. W ten sposób rozpoczęła działalność dobrowolna, reprezentatywna organizacja samorządu gospodarczego, upełnomocniona przez środowisko biznesu energetycznego do wyrażania na forum publicznym - wobec rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych - stanowiska i opinii na temat dokonujących się przeobrażeń w sferach energetyki, przemysłu energetycznego oraz ochrony środowiska.

Izbę tworzą przedsiębiorstwa, firmy i instytucje z całej branży energetycznej.