Megmar

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

previous arrow
next arrow
Slider

W dniach 16-18 października br. w Krynicy Zdrój odbędzie się XXV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki” organizowana przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Miło nam poinformować, że Megmar weźmie udział w sympozjum, a najnowsze rozwiązania firmy przedstawi prezes Magdalena Drac-Tatoń.

Całość organizowana jest w hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdrój. Konferencja kojarzy energetykę, naukę z praktyką biznesową. Propagacja osiągnięć naukowych w obszarach przynależnych staje się i jest wykorzystywana dla rozwoju branży oraz mitygacji ryzyk w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ups-ów. Wymiernym efektem konferencji jest zawsze spotkanie ludzi i wymiana myśli oraz idei, wzmacnianie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Dlatego też konferencja jest obecnie również platformą styku upowszechniania myśli naukowej do grona branżowych specjalistów.

Poszukiwanie przez praktyków wspólnie z naukowcami recept i rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynków ups-ów jest szansą, jaką energetyka winna przekuć na swój sukces, a dokumenty rządowe jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju i dedykowana jej Mapa Drogowa może już wkrótce stać się motywacją dla wskazywania polskiego modelu w tym obszarze. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i jej wymagania zdefiniować mogą już niedługo nowe znajdowanie się wytwórców i firm zagospodarowujących ups-y. Konkluzje BAT dla energetyki już w perspektywie roku 2021 dadzą nową jakość ups-ów do tej pory niedostrzeganą.

XXV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki”, Krynica 2018, posiadać  będzie tezę dominującą, że sektor wytwarzania energetyki węglowej dostarcza dla gospodarki wartościowych minerałów antropogenicznych dla budownictwa infrastrukturalnego, docelowo nie będzie wytwarzać odpadów, a już dzisiaj ogranicza składowane ich ilości do minimum technologicznego.

Głównym celem poszczególnych wystąpień panelowych oraz dyskusji, będzie formułowanie konkretnych propozycji nowych koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynków ubocznych produktów spalania zgodnie z zasadą pierwszeństwa dla wtórnych.

Konferencja popioły z energetyki jest spotkaniem interdyscyplinarnym skupiającą wokół popiołów z energetyki świat nauki oraz takich branż jak energetyka, budowa i eksploatacja kotłów, instalacje oczyszczania spalin, budownictwo, drogownictwo, górnictwo, rolnictwo, recycling, gospodarka komunalna oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.

Oto szczegółowy program konferencji:

 

DZIEŃ I – wtorek, 16.10.2018 r.
_____________________________________

 13:00 – 14.00    Lunch

14.00 – 14.30    OTWARCIE KONFERENCJI – Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

14.30 – 14.45    Lider Innowacji PGE Ekoserwis – Lech Sekyra

14.45 – 15.15   Wykład wprowadzający:

Współczesne wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS – Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący KEL KIG

15.15 – 15.25    BIOEKO Grupa TAURON – prezentacja firmy –  Andrzej Grela  – Prezes Zarządu

15.25 – 15.40    MEGMAR  – prezentacja firmy –  Magdalena Drac-Tatoń – Prezes Zarządu

15.40 – 16.30   SESJA I: Wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS. Moderator: prof. dr hab Arkadiusz Szymanek, Politechnika Częstochowska

 Dyskusja panelowa:

    Lech Sekyra – PGE Ekoserwis
    Prof. Jacek Łączny – Główny Instytut Górniczy
    Dr Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska
    Prof. Arkadiusz Szymanek – Politechnika Częstochowska

 Tezy do dyskusji:

    polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jej trwałość i perspektywy,
    zmiany w prowadzenia ruchu jednostek wytwórczych i konsekwencje dla produkcji energii elektrycznej, ciepła i ups-ów,
    doktryna pierwszeństwa dla wtórnych i wdrożenie w gospodarce współczynnika antropogeniczności,
    mitygacja ryzyk biznesowych wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego/unijnych regulacji.

 16.30 – 17.00    Przerwa kawowa

 17.00 – 18.00       SESJA II:  Od „Szare na Złote” do GOZ

– 25 lat działalności Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania – retrospekcja 25 lat minęło…
Wprowadzenie i moderowanie dyskusji: dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

19.00     WIECZÓR REGIONALNY

DZIEŃ 2 – środa  17.10.2018 r.
_____________________________________

 9.00 – 11.00      SESJA III:  Otoczenie regulacyjne, a jakość ups-ów w najbliższych latach. Moderator: Robert Żmuda, SBB Energy

Wykład wprowadzający: Jakość UPS pochodną procesu spalania paliw – Robert Żmuda, SBB Energy

BAT/ BREF – przegląd wymagań dla LCP w zakresie emisji zanieczyszczeń i ich wpływ na gospodarkę UPS – Sonia Suchorowska z zespołem, Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice

Parametry charakteryzujące popioły lotne, istotne w kontekście ich proekologicznego wykorzystania – Paweł Rybowicz z zespołem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Amoniak a jakość UPS – prezentacja Mapy Drogowej dla sektora elektroenergetycznego – prof. Magdalena Wdowin, IGSMiE PAN, Kraków

Redukcja emisji rtęci ze spalin w zgodzie z jakością UPS – prezentacja wyników projektu HYBREM – Dominika Bandoła, SBB Energy, Opole

11.15 – 11.30    Przerwa kawowa

11.30 – 13.30    SESJA IV:  Innowacje i technologie – dźwignia rozwoju energetyki. Moderator: Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

Technologia SCR: pryncypia procesu odazotowania, a produkcja katalizatorów: 

    – technologia SCR: pryncypia procesu
    – SCR – technologia w zgodzie z jakością UPS
    – Volker Strassner, Johson Mathey, Gliwice

Instalacja do redukcji NOx  – wkłady katalityczne w obrotowym podgrzewaczu powietrza bez ingerencji konstrukcję kotła w zgodzie z jakością popiołów lotnych – Robert Żmuda, SBB Energy, Opole

Redukcja rtęci ze spalin metodą Gore GMCS – proste rozwiązanie dla utrzymania jakości UPS – Sławomir Sadkowski, W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o., Warszawa

Redukcja emisji rtęci metalicznej za pomocą wtrysku węgla aktywowanego z bromem oraz solami bromu firmy ALBEMARLE – Monika Wal, OMYA Sp. z o.o.

Waloryzacja mechaniczna popiołów lotnych, jako efektywna metoda otrzymywania specjalistycznych surowców dla przemysłu budowlanego – Paulina Nowak z zespołem, PGE Energia Ciepła S.A.

 13:30 – 14.30    Lunch

 14.30 – 16.00    SESJA V:  Nauka i praktyka dla gospodarki ups. Moderator: dr Tomasz Szczygielski, Zbigniew Chrzanowski

 Kluczowe Europejskie Regulacje Gospodarki Obiegu Zamkniętego w 2018 roku – dr Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

Optymalizacja procesów na drodze od odpadu do produktu… – narzędzia/modelowanie i procedury normalizacyjne” – Prof. Jacek Łączny, GIG Katowice

Potencjał minerałów antropogenicznych – Krzysztof Knaś, Politechnika Częstochowska

Geopolimery z popiołów lotnych (w aspekcie pozyskiwania surowców antropogenicznych) – prof. Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Możliwości wykorzystania produktu poreakcyjnego z półsuchej metody odsiarczania spalin (PPR), jako częściowego zamiennika sorbentu w instalacji mokrego odsiarczania spalin – mgr inż.Zbigniew Chrzanowski, Eko-Zec, Poznań

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla normowych cementów portlandzkich – dr Tomasz Baran z zespołem, ICiMB, Kraków

 19.00 – 24.00     GALA FENIKSÓW

DZIEŃ 3 – czwartek, 18.10.2018 r.
_____________________________________

9.30 – 11.30      SESJA VI: COP24 – rola i miejsce UPS w konwencji klimatycznej
                          Moderowanie dyskusji: Mirosław Niewiadomski, Lech Sekyra

Wykład wprowadzający:  Przyszłość branży popiołowej, nasze szanse w Europie – Lech Sekyra, PGE Ekoserwis

Wymiana myśli i idei – dyskusja otwarta

11.30 – 12.00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

12.00        Lunch