Uzdatnianie wody

Woda jest jednym z podstawowych mediów, bez których przedsiębiorstwa nie mogłyby funkcjonować.

Wymagania stawiane wodzie przemysłowej są zróżnicowane. W zależności od charakteru produkcji i przeznaczenia musi ona spełniać pewne ustalone normy.

Firma MEGMAR podchodzi indywidualnie do każdego klienta. Na podstawie wizji lokalnej układu oraz badań jakości wody w obiegu, wykonujemy całościową analizę problemu, opracowujemy technologię, dla której tworzymy produkty indywidualnie dla danego układu.

W swojej ofercie posiadamy preparaty należące do grupy najbardziej skutecznych biocydów, tj. środków uzdatniających wodę, zaprojektowanych w celu zwalczania życia biologicznego, tj. eliminacji bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i zarodników oraz stabilizatory wody, czyli koncentraty kondycjonujące wodę zawierające antyskalanty, dyspergatory i inhibitory korozji, stabilizujące pH oraz chroniące przed korozją w systemach wodnych.

Koncentraty kondycjonujące i stabilizujące wodę produkowane i stosowane przez naszą firmę to technologie projektowane, tworzone i dobierane indywidualnie pod potrzeby klientów i oczekiwanych przez nich rezultatów. Są to preparaty tzw. „SZYTE NA MIARĘ”.

Po doborze odpowiednich kompozycji chemicznych, kompatybilnych ze sobą, oraz obserwacji ich wpływu na parametry wody, ustalamy odpowiednie ich dozowanie w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów.

 W celu oceny stabilności układu i zapewnienia jak najlepszych parametrów, układ jest pod stałą opieką technologa, który na bieżąco przeprowadza analizy i korektę fizyko-chemiczną. 

Wszelkie prawa zastrzeżone