Megmar został członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Z początkiem roku Megmar został przyjęty do prestiżowego grona członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. IGEiOŚ jest branżową organizacją samorządu gospodarczego. 

Organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych. Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Reprezentujemy interesy członków na rynkach zagranicznych.

Walne Zgromadzenie Założycielskie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska odbyło się w październiku 1992r., zaś w sądzie organizacja zarejestrowana została w marcu 1993 r. W ten sposób rozpoczęła działalność dobrowolna, reprezentatywna organizacja samorządu gospodarczego, upełnomocniona przez środowisko biznesu energetycznego do wyrażania na forum publicznym - wobec rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych - stanowiska i opinii na temat dokonujących się przeobrażeń w sferach energetyki, przemysłu energetycznego oraz ochrony środowiska.

Izbę tworzą przedsiębiorstwa, firmy i instytucje z całej branży energetycznej.

Dodaj komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone