Megmar weźmie udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Elektrownie Cieplne w Słoku

W dniach 22-24 maja br. w miejscowości Słok odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja - Modernizacje – Remonty. Będzie ona poświęcona problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Megmar, którzy zaprezentują nasze najnowsze technologie oraz wygłoszą prelekcję.

Dużym atutem Konferencji jest możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty  dotyczą często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni. Hasło przewodnie XIV Konferencji to: Kolejne wyzwanie przed energetyką. Jak polskie elektrownie są przygotowane na wdrożenie konkluzji BAT? Problemy związane z wdrażaniem regulacji prawnych w energetyce europejskiej będą tematem głównego panelu dyskusyjnego podczas Konferencji.
 
Czynny udział w konferencji wezmą przedstawiciele firm i instytucji zajmujących się zagadnieniami modernizacji, eksploatacji i remontów w szeroko pojętej energetyce. Przedstawiciele Megmar zaprezentują najnowsze rozwiązania technologiczne firmy. Dyrektor ds. Technicznych Natalia Maciejewska wygłosi natomiast prelekcję pt. " Innowacyjne, ekologiczne technologie chemiczne i biotechnologie w przemyśle energetycznym".
 
Preferowane zagadnienia poruszane na Konferencji, to:

- nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
- modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
- doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
- efektywność energetyczna w elektrowniach;
- automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
- diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
- przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
- wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;
- energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)  

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany jest również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja).   Konferencja odbywa się w Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa. Ośrodek ten, bogato wyposażony w urządzenia rekreacyjne, położony jest w lasach w pobliżu Elektrowni Bełchatów - nad zalewem. Tradycyjnie, podczas Konferencji organizowane są spotkania koleżeńskie, które uatrakcyjniają pobyt i służą integracji społeczności energetyków.

Dodaj komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone