Megmar weźmie udział w IX Forum Dyskusyjnym w Tatrzańskiej Łomnicy

Przedstawiciele Megmar wezmą udział w organizowanym przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar" IX Forum Dyskusyjnym „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin”, które w dniach 2–5 kwietnia 2019 r. odbędzie się w Tatrzańskiej Łomnicy. Podczas forum nasi eksperci będą mówili o innowacyjnych technologiach biochemicznych usprawniających pracę instalacji odsiarczania spalin realizowanych metodą wapienno-gipsową ukierunkowane na zmniejszenie emisji SO2.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

Wymogi prawne w zakresie emisji zanieczyszczeń
Proces inwestycyjny budowy instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin
Problemy eksploatacyjne
Remonty, modernizacje oraz pomiary instalacji oczyszczania spalin
Nowoczesne technologie służące redukcji emisji zanieczyszczeń
Redukcja emisji rtęci
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania.
Gospodarka wodna i analityka chemiczna dot. instalacji oczyszczania spalin.

Referaty przedstawiane przez specjalistów ENERGOPOMIARU oparte są na wynikach i doświadczeniach zdobytych podczas realizacji prac pomiarowych i doradczych. Prezentacje na temat prowadzenia procesów oczyszczania spalin, budowy, modernizacji oraz problemów eksploatacyjnych instalacji wygłoszą również przedstawiciele jednostek wytwórczych, a także przedstawiciele firm dostarczających technologie i usługi z zakresu ochrony środowiska. Wysoki poziom referatów jest kwestią priorytetową, dlatego do ich wygłaszania zaproszono osoby z rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Ostatnia edycja konferencji zgromadziła 200 osób. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci krajowych grup energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, a także przedstawiciele firm dostarczających produkty i usługi dla sektora energetycznego.

Źródło: energopomiar.com.pl

Dodaj komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone