Innowacyjne odsiarczanie spalin w Elektrowni Bełchatów dzięki preparatom Megmar

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) wspólnie z naszą firmą wdrożyło w Elektrowni Bełchatów program zapobiegający powstawaniu osadów twardych w absorberach instalacji odsiarczania spalin. Niedawno z sukcesem zakończyły się testy naszej innowacyjnej i ekologicznej technologii. PGE GiEK i Megmar prowadzą również wspólny projekt, mający na celu poprawę sprawności odsiarczania spalin bez wzrostu zużycia energii, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery.

 
 

– Branża energetyki węglowej, która kojarzy się z tradycyjnymi metodami produkcji energii elektrycznej, również może być innowacyjna i dążyć do uzyskania jak najniższego poziomu emisji związków powstających w trakcie spalania węgla. W PGE GiEK stawiamy właśnie na nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem energii z węgla, a jedną z nich jest usprawnianie procesów z wykorzystaniem rozwiązań chemicznych. To ekonomiczna, a zarazem efektywna i ekologiczna metoda. Cieszy nas również fakt, że jako lider wytwarzania energii w Polsce mogliśmy nawiązać współpracę z firmą Megmar i tym samym wspierać krajową przedsiębiorczość i nowoczesne krajowe technologie. Metoda, którą razem wypracowaliśmy stanowi przełom w odsiarczaniu spalin, ponieważ zupełnie eliminuje problem narastania osadów w absorberze, a więc również czasochłonne i kosztowne przestoje – powiedział Sławomir Zawada prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Odsiarczanie spalin w elektrowniach węglowych tradycyjnie realizowane jest metodą mokrą. Efektem ubocznym procesu technologicznego w absorberze Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) jest wytrącanie się trudnych do usunięcia osadów. Konsekwencją jest obniżenie sprawności odsiarczania spalin, a także występowanie awarii. W Megmar przygotowano preparat, który dodany do absorbera IOS eliminuje tworzenie się osadów twardych. Testy technologii, która nie jest toksyczna, nie powoduje zmniejszenia sprawności instalacji ani pogorszenia jakości otrzymywanego gipsu, a przede wszystkim jest bezpieczna dla ludzi i urządzeń,  zostały z powodzeniem przeprowadzone w Elektrowni Bełchatów.

 
 


Przez 12 miesięcy przeprowadzano badania, które wykazały, że poziom wszystkich zanieczyszczeń w zawiesinie z absorbera sukcesywnie spadał. Zmniejszył się także poziom zanieczyszczeń organicznych, o czym świadczy spadek zawartości takich pierwiastków jak żelazo i mangan. Malała również zawartość tlenku krzemu, glinu oraz innych tlenków mogących wytrącać się w postaci osadu. tym samym ograniczyło to możliwość wytrącania się trudnych do usunięcia osadów twardych, przyczyniających się do szybszej degradacji instalacji. Spadek zawartości chlorków spowodował lepszą absorpcję SO2, a spadek zawartości fluorków oraz tlenków Na2O, K2O, MgO przełożył się na lepszą jakość gipsu uzyskanego w procesie odsiarczania spalin. 

Warto dodać iż dodatkowym owocem współpracy PGE i Megmar jest współpraca przy kolejnych nowatorskich rozwiązaniach, które już niedługo mogą usprawnić pozostałe procesy związane z wytwarzaniem energii a zwłaszcza obniżeniem poziomu emisji SO2. 

źródło: pgegiek.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone