Megmar na IX Forum Dyskusyjnym w Tatrzańskiej Łomnicy

W dniach 2-5 kwietnia 2019 roku przedstawiciele Megmar wzięli udział w IX Forum Dyskusyjnym „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin” w Tatrzańskiej Łomnicy. Konferencja została zorganizowana przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar". Dyrektor ds. Technicznych Megmar Natalia Maciejewska wraz z Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE GiEK S.A. Wiolettą Starczewską przeprowadziły wspólną prelekcję na temat innowacyjnych technologii biochemicznych zmniejszających emisję SO2 oraz usprawniających pracę instalacji odsiarczania spalin realizowanych metodą wapienno-gipsową.

W Tatrzańskiej Łomnicy obecnych było ok. 200 osób. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci krajowych grup energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, a także przedstawiciele firm dostarczających produkty i usługi dla sektora energetycznego. Zakres tematyczny konferencji obejmował takie zagadnienia jak:

Wymogi prawne w zakresie emisji zanieczyszczeń
Proces inwestycyjny budowy instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin
Problemy eksploatacyjne
Remonty, modernizacje oraz pomiary instalacji oczyszczania spalin
Nowoczesne technologie służące redukcji emisji zanieczyszczeń
Redukcja emisji rtęci
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania.
Gospodarka wodna i analityka chemiczna dot. instalacji oczyszczania spalin.

Dyrektor ds. Technicznych Megmar Natalia Maciejewska wraz z Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE GiEK S.A. Wiolettą Starczewską przeprowadziły wspólną prelekcję na temat innowacyjnych technologii biochemicznych zmniejszających emisję SO2 oraz usprawniających pracę instalacji odsiarczania spalin realizowanych metodą wapienno-gipsową.

- Wyeliminowanie wytrącania osadów twardych w absorberach I.O.S. w znacznym stopniu skraca przestoje planowane i eliminuje przestoje awaryjne Instalacji Odsiarczania Spalin, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie przychodu oraz pozwala na znaczne zwiększenie oszczędności finansowe - mówiła podczas prezentacji Natalia Maciejewska.

 

Dodaj komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone