Dyplom za nowatorskie spojrzenie na procesy zachodzące w absorberach IOS

W dniu 30.08.2017 Pani Magdalenie Drac-Tatoń oraz Robertowi Młynarskiemu za nowatorskie spojrzenie na procesy zachodzące w absorberach IOS i działania mające na celu minimalizację emisji dwutlenku siarki z IOS Oddziału Elektrowni Bełchatów przy jednoczesnym ograniczeniu wytrącania osadów twardych w absorberach, poprzez dozowanie innowacyjnych preparatów chemicznych oraz propagowanie nowych rozwiązań ograniczających emisję do atmosfery szkodliwych związków chemicznych powstających w trakcie produkcji energii elektrycznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone